CERTIFIED DISABILITY MANAGEMENT PROFESSIONALS (CDMP)

PENGENALAN

Certified Disability Management Professionals (CDMP)

Di negara maju, Certified Disability Management Profession (CDMP) telah memainkan peranan penting dalam menguruskan Program Pengurusan Hilang Upaya. Program Pengurusan Hilang Upaya berasaskan tempat kerja memberi tumpuan dalam mengembalikan pekerja yang sebelumnya cedera atau sakit ke alam pekerjaan dengan lebih selamat dan produktif. Ia sekaligus, meningkatkan kualiti hidup pekerja, menjimatkan kos sosial dan mengurangkan kos kewangan produktiviti insurans terhadap majikan.

Para pengamal pengurusan hilang upaya di Malaysia dan sekitar negara Asia kini berpeluang untuk mengikuti ujian perlesenan dan diiktiraf ini dengan kos yang minimum. Pertubuhan Keselamatan Sosial Malaysia diberi pengiktirafan untuk menganjurkan peperiksaan persijilan CDMP dari tahun ini. Peperiksaan ini menggunakan protokol ujian yang diakui antarabangsa dan peperiksaan yang sama turut ditawarkan di negara Kanada, UK, Jerman, Australia, dan lain-lain. Gelaran CDMP adalah gelaran yang diiktiraf di seluruh dunia

Certified Return To Work Coordinator (CRTWC)

Certified Disability Management Profession (CDMP)  boleh bekerja secara dalaman dalam organisasi mereka sendiri atau secara luaran sebagai pembekal. Walaupun mereka mungkin memberikan perkhidmatan secara langsung kepada pekerja kurang upaya, mereka sering melakukan fungsi eksekutif yang mungkin termasuk tetapi tidak terbatas kepada pentadbiran perkhidmatan DM, pengembangan dasar dan prosedur, promosi konsep RTW melalui pendidikan dan latihan, berunding dengan penilaian bersama program jawatankuasa pengurusan buruh, dll.