Unit Return to Work(RTW) PPN Pahang telah membuat lawaran kerja ke Jabatan Psikiatri & Kesihatan Mental Hospital Tengku Ampuan Afzan(HTAA)

8 APRIL 2022, KUANTAN – Unit Return to Work(RTW) PPN Pahang telah membuat lawaran kerja ke Jabatan Psikiatri & Kesihatan Mental Hospital Tengku Ampuan Afzan(HTAA) bagi membincangkan pengurusan hilang upaya kes-kes Orang Berinsurans(OB) menerusi program Return To Work PERKESO.

Lawatan kerja dan mesyuarat yang diketuai oleh Encik Abu Qassim Ali selaku Ketua Negeri(KN) RTW Pahang, Encik Arif Affendy Yahya, DMS PPN Pahang, disambut baik oleh HOD PSY HTAA, Dr. Noorul Amilin serta barisan Pakar, Pegawai Perubatan & Peg. sokongan Jabatan PSY HTAA. Perbincangan pelaporan semasa pengurusan hilang upaya kes-kes rujukan Klinik RESTART, anjakan paradigma kerjasama antara jabatan dan lawatan tapak aktiviti di unit Psikososial, merupakan antara tujuan utama lawatan tapak ini dijalankan.

Hasil lawatan & perbincangan ini antaranya adalah pengemaskinian maklumat tindakan & proses kerja semasa, pendedahan kepada maklumat tambahan berkaitan faedah & bantuan yang boleh diperolehi oleh pesakit di bawah Akta 4, Akta 800, Akta 789 & Bajet 2022 serta turut dapat memperoleh hasil penilaian bagi menambahbaik keperluan di beberapa tapak aktiviti pesakit di Unit Psikososial bagi cadangan bantuan di bawah Projek CSR yang akan diusulkan iaitu:

-Bantuan naik taraf kemudahan di tapak aktiviti “Car Wash”
-Bantuan naik taraf Cafe

Pelbagai manfaat yang bakal diperoleh melalui bantuan naik taraf projek CSR yang bakal memberi sinar baru kepada Unit Psikososial ini seperti meningkatkan lagi penyertaan & sambutan masyarakat untuk menyokong program yg dilaksanakan & membantu meningkatkan hasil pendapatan aktiviti yang boleh dimanfaatkan secara bersama kepada tabung dana & pesakit/OB terlibat

Usaha ini juga membolehkan Unit Psikososial dapat mengembangkan lagi fokus latihan kepada penjanaan ekonomi & employment support termasuk program simulasi kerja.Diharapkan usaha ini berjalan lancar dan boleh memberi manfaat kepada pihak HTAA, PERKESO dan pekerja yang mengalami hilang upaya untuk terus produktif bekerja.

#rtwsocso#rtwperkeso#perkesopahang#rtwprihatin